Što nudimo

Projektiranje, konzalting i inženjering

Projektiranje, konzalting i inženjering

Tehnokom nudi inženjerske usluge i rješenja za energetska, procesna i industrijska postrojenja i sustave - od ideje, detaljnog planiranja i projektiranja do izvođenja i upravljanja projektima.

Naš projektni ured izrađuje projektnu dokumentaciju koja uključuje struke i specijalnosti: strojarstvo, elektrotehniku, automatiku i instrumentaciju, zaštitu na radu, zaštitu od požara, Ex zaštitu.

Na temelju projektne dokumentacije izvodimo i upravljamo projektima fokusirajući se na planiranje, organizaciju, motivaciju i kontrolu resursa a sve u svrhu postizanja zadanih vremenskih ciljeva, kvalitete i uštede.

Održavanje i upravljanje energetskim sustavima

Održavanje i upravljanje energetskim sustavima

Tehnokom nudi usluge održavanja i upravljanja energetskih postrojenja i sustava, s posebnim naglaskom na uštedi energije, smanjenju troškova i zaštiti okoliša. Stalnim praćenjem rada postrojenja, optimiranjem pojedinih sklopova te primjenom mjera energetske učinkovitosti, povećavamo efikasnost energetskog sustava.

Naš stručni tim, sastavljen od stručnjaka s odgovarajućom obukom i edukacijom, bogatim iskustvom, vrhunskim znanjem i vještinama, odgovoran je za nesmetano funkcioniranje cjelokupnog pogona.

Isporuka, ugradnja i servis opreme

Isporuka, ugradnja i servis opreme

Naše znanje i dugogodišnje iskustvo u području termo energetike omogućuje nam da našim klijentima ponudimo kompletna i inteligentna rješenja za učinkovito funkcioniranje sustava uz maksimalnu pouzdanost. Pouzdanost i učinkovitost sustava jedni su od ključnih elemenata upravljanja energijom.

Odabiremo adekvatnu opremu, koju i ugrađujemo i puštamo u pogon. Također nudimo servisiranje i održavanje, kontrolne preglede i daljinski nadzor isporučene opreme.

Oprema koju nudimo >>

Specijalizirali smo se za prodaju opreme za industrijske energane, osobito za parno kondenzacijske sustave;

gestra logo
 • Odvodnici kondenzata i armature za paru i kondezat
 • Oprema za automatizirani rad parnih i vrelovodnih kotlova
 • Specijalna oprema i sustavi za iskorištenje topline
flowserve logo
 • Regulacijski ventili sa pneumatskim i el. motornim aktuatorima
weka logo
 • Vizualni pokazivači razine svih vrsta i namjena

U području KGHV nudimo opremu renomiranih proizvođača za grijanje i hlađenje, sa najnovijim tehnologijama za uštedu i učinkovitost energije:

robur logo
 • Plinske apsorpcijske reverzibilne dizalice topline + obnovljivi izvori energije (zrak, tlo, voda)
 • Plinski apsorpcijski hladnjaci
 • Zidni plinski grijači zraka
 • Evaporativni hladnjaci
 • Kondenzacijski uređaji
 • Toplovodni grijači zraka
 • Zračne barijere
yazaki logo
 • Visokoučinkoviti dvostupanjski plinski apsorpcijski hladnjaci
flowair logo
 • Toplovodni grijači zraka, miješajuće komore i destratifikatori
 • Zračne zavjese
 • Ventilacija sa rekuperacijom topline
 • Krovne jedinice sa povratom topline
VentilClima logo
 • Parapetni centrifugalni ventilokonvektori
 • Tangencionalni ventilokonvektori
 • Kazetni ventilokonvektori
 • Zidni ventilokonvektori
LG logo
 • Dizalice topline
 • Ventilacijske jedinice sa rekuperacijom otpadne topline
 • VRF sustavi za grijanje/hlađenje
 • Multi split sustavi za grijanje/hlađenje
 • Single split sustavi za grijanje/hlađenje
<< Povratak

Tvrtka - Tehnokom

O nama

Tehnokom d.o.o. za nove tehnologije, inženjering i trgovinu, je tvrtka osnovana 1990. godine u Zagrebu, specijalizirana za pružanje usluge u području energetike i procesne tehnike.

Na temelju naše stručnosti i dugogodišnjeg iskustva pružamo kompletna tehnička rješenja i optimizaciju energetskih i procesnih postrojenja u energetskom i industrijskom sektoru.

Tvrtka je tijekom svog rada izgradila reputaciju pružatelja visokokvalitetnih usluga, prepoznata po svojim inovativnim rješenjima, pouzdanošću i korektnoj dugoročnoj suradnji sa svojim klijentima i partnerima.

Misija

Svojim znanjem i inovacijama pružiti najbolje usluge našim klijentima i partnerima temeljene na energetskoj učinkovitosti, odgovornosti za okoliš i očuvanju prirodnih resursa.

Vizija

Biti među vodećim inženjerskim tvrtkama/kompanijama u/na području energetike i procesne tehnike, prepoznatljivi po inovativnim tehničkim I tehnološkim rješenjima, izvrsnosti naših usluga, korektnim odnosima i poslovnoj etici.

Politika kvalitete

Naš sustav upravljanja kvalitetom certificiran je prema normi ISO 9001: 2015, a sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015.

Projekti

Zgradarstvo

Zgradarstvo
 • HEP – ESCO, Studije izvodljivosti energetske učinkovitosti 70 škola Varaždinske županije prema kriterijima ESCO / Svjetska banka
 • HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR, Glavni i izvedbeni projekt UNP-a na lokaciji HOC Bjelolasica. Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice. Glavni i izvedbeni projekt grijanja apartmanskih objekata
 • ZT ZAGRAF, Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije instalacije plina i izvođenje radova - Poslovna građevina
 • NAFTALAN, Ispitivanje gubitaka vode i lociranje mjesta propuštanja toplovodne mreže
 • INA NAFTAPLIN radilište ETAN, Analiza i ispitivanje gubitaka u hidrantskoj mreži
 • Hotel Luka, Glavni projekt - Obnove postrojenja i povećanja energetske učinkovitosti hotela
 • Hrvatska gospodarska komora, Glavni projekt - Obnova postrojenja termotehničkih instalacija i povećanje energetske učinkovitosti Upravne zgrade
 • PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREBAČKI, Izvedbeni projekt - Projekt grijanja, hlađenja i ventilacije
 • GRAD ŠIBENIK, Idejni i glavni projekt - Gradski bazen Šibenik - Projekt ugradnje kontenjerske peletne kotlovnice i solarnog sustava
 • DURA Dubrovnik, Postrojenje za solarno hlađenje 17,5 kW - projekt "ključ u ruke"
 • REA Kvarner, Postrojenje za solarno hlađenje 17,5 kW - projekt "ključ u ruke"
 • MURVICA d.o.o., Studija izvodljivosti i idejni projekt - Energetska analiza i idejni projekt toplinskih instalacija i solarne elektrane
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Grijanje objekta 40, 56 i 50 - projekt "ključ u ruke" - izvedbeni projekt
 • INA d.d., Izvedbeni projekt - Skladište derivata Žitnjak - Modernizacija sistema grijanja ZGRADARSTVO

Industrija

Industrija
 • RES Bioenergija, Glavni projekt kogeneracijskog postrojenja na šumsku biomasu 7,2 MWe/10 MWt
 • Spin Valis RES d.o.o., Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu 5 MWe/10 MWt
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Projekt uštede tehnološke vode - projekt "ključ u ruke"
 • Bionardo Repower d.o.o. Županja, Bioplinsko postrojenje Čačinci 1 MWe - Idejni projekt za lokacijsku dozvolu
 • Energy 9 d.o.o. Slatina, Glavni projekt kogeneracijskog postrojenja na šumsku biomasu BE Slatina 5 MWe
 • DANICA MESNA INDUSTRIJA d.o.o., Idejni, glavni i izvedbeni projekt - Kotlovnica na biomasu sa spremištem biomase, kolnom vagom, platoom i prilaznim cestama
 • CEDEVITA d.o.o., Energetska studija - Energetski audit sustava distribucije pare, grijanja, hlađenja, tople vode i ventilacije
 • VINDIJA, Varaždin, Projekt ugradnje novog parnog kotla - Izvedbeni projekt i nadzor
 • PODRAVKA KOPRIVNICA d.d., Idejni projekt i studija izvodljivosti energetske opskrbe s kogeneracijskom postrojenjem 5 MW
 • PIVOVARA OSIJEK, Izvedbeni projekt parne toplinske podstanice 12 t/h
 • Perutnina PIPO, Rekonstrukcija sustava zagrijavanja sanitarne i tehnološke vode, izvedbeni projekt, isporuka opreme, puštanje u pogon

Nafta, plin i petrokemija

Nafta, plin i petrokemija
 • STSI d.o.o., Projekti rekonstrukcije izmjenjivača / dokumentacija za odobrenje konstrukcije za izmnjivače tehnoloških oznaka 321-E-008C, 327-E-006AB, 321-E018, 312-E-002, 376-X-009, 379-E-301 i 375-E-301 u INA RN Rijeka
 • INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Izvedbeni projekt rekonstrukcije energetskog sustava otpremne stanice Beničanci - izvedbeni strojarski, građevinski i elektrotehnički projekt
 • INA NAFTAPLIN Pogon Kloštar, Konzultantske usluge za sanaciju naftovoda DN 3” i DN 4” ukupne dužine 1700 m, sanacija bez iskapanja metodom U – liner
 • Petrokemija Kutina, Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekt za projekt "Dodatni proizvodni kapacitet za proizvodnju amonijačne vode"
 • STSI d.o.o. / INA d.d., Izrada tehnološkog projekta i tehničkih specifikacija za wellhead kompresore za bušotinske krugove / projekt Duboka podravina - Mol 31%, Molve 29+41, Kal 15+ Kal14R, StG-6, Mol 25 i Kal-8
 • INAGIP d.o.o. / STSI d.o.o Zagreb, Izvedbeni projekt zbrinjavanja zauljenih voda na platformama sjevernog Jadrana (polja Ivana, IKA, IDA, Annamaria, Marica, Katarina, Irina i IKA JZ)
 • PSP d.o.o., Rekonstrukcija postrojenja za skladištenje plina u PSP Okoli - Dokumentacija za odobrenje konstrukcije cjevovoda za nove kompresore MK-1N,2N i 5N
 • EDISON d.o.o., Analiza rada fiskalnog mjerenja plina na platformi na plinskoj platformi Garibaldi K
 • INAGIP d.o.o., Izvedbeni projekt za ugradnju analizatora H2S i analizatora na prisustvo ulja u procesnim vodama na platformi IKA A
 • INAGIP d.o.o., Izrada izvedbene projektne dokumentacije za rekonstrukciju pristrana brodova na platformama Ivana A, Ivana K i Annamaria A

Energetska postrojenja

Energetska postrojenja
 • HEP Proizvodnja d.o.o., Kategorizacija postojećih cjevovoda i legalizacija cjevovoda visoke razine opasnosti u termoelektranama EL-TO Zagreb
 • HEP Proizvodnja d.o.o., Kategorizacija postojećih cjevovoda i legalizacija cjevovoda visoke razine opasnosti u termoelektranama TE Rijeka
 • HEP d.d., KKE Osijek 500 - Idejni projekt booster kompresorske stanice prirodnog plina za pogon plinskog turboagregata 500 MW
 • HEP d.d., KKE Osijek 500 - Idejni projekt toplinske stanice za potrebe grijanja grada Osijeka
 • HEP d.d., Studija potvrde kapaciteta i ekonomske opravdanosti izgradnje elektrane na biomasu 2 MWe - BETO Osijek
 • Plinacro d.o.o., Studija opravdanosti izgradnje elektrane 400 MW, Borovo
 • HEP TE SISAK, Adaptacija rashladnog sustava - izvedbeni projekt
 • HEP TE RIJEKA, Adaptacija sustava otpadnih voda, Dokumentacija za javno nadmetanje
 • HEP - Borovo, Studija smještaja kombi elektrane 400 MW na lokaciju Borovo
 • HEP TE – Plomin, Rekonstrukcija dijela cjevovod kondenzata VT zagrijač – spremnik napojne vode, Izvedbeni projekt
 • HEP d.d., Studija i idejni projekt centralnog toplinarskog sustava Samobor, Velika Gorica, Zaprešić
 • HEP d.d., KKE Osijek 500 - Glavni projekt toplinske stanice 160 MWt i akumulatora topline 600 MWh
 • HEP Proizvodnja, Pogon TE-TO Zagreb - Analiza rada toplinske stanice CTS-a grada Zagreba
 • BROD PLIN d.o.o.,Izvedbeni projekt i kompletni inženjering 4 plinske kotlovnice na otvorenom prostoru ukupne snage 2 MW
 • HEP EL-TO Zagreb. Glavni projekt- Akumulator topline 1500 MWh